Home NPTLG HELP
NTPLG
nptlg Sign In nptlg
nptlg nptlg
 
 

Croeso i wefan Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen /
 
Welcome to Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen 

   
 
Croeso i Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen. Ysgol Gymraeg yw'r ysgol ac mae'r ystod oedran o 3 - 11 mlwydd oed. Mae 176 o blant yn yr ysgol sy'n cynnwys y dosbarth Meithrin. 
 
Welcome to Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen. The school is a Welsh Medium Primary School and the age range of the pupils is from 3 - 11 years old. There are 176 children in the school including the nursery class.
  
Pennaeth / Headteacher:
Mr Martin Evans 

Dirprwy Bennaeth  / Deputy Headteacher:
Mr Rhys Griffiths

  Calendar button.png

hwb+.jpg