Home NPTLG HELP
NTPLG
nptlg Sign In nptlg
nptlg nptlg
 
 

Croeso.png

IMAG0353.jpg

Calendar.png

Twitter logo.png


 C
roeso cynnes i Wefan Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws. Gobeithio y byddwch yn gweld yma adlewyrchiad o fywyd a bywiogrwydd ein hysgol. Y mae llawer o gysylltiadau defnyddiol. Mae croeso i chi gysylltu â mi drwy'r botymau cysylltiadau. Os oes eisiau unrhyw wybodaeth bellach arnoch, ac rydych yn yr ardal, byddaf yn hapus i'ch dangos o gwmpas ein hysgol.

Mrs R W Evans
Pennaeth Gweithredol

A very warm welcome to the website of Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws. I hope you will see here a reflection of the life and vitality of our school. You will find lots of useful links. Please feel free to contact us through the 'Contact Us' button, if there is any further information you would like. I shall be happy to show you around our school if you are in the area.

Mrs R W Evans

Acting Headteacher
 

 
 
 
 
​​