Home NPTLG HELP
NTPLG
nptlg Sign In nptlg
nptlg nptlg
 
 
Calendar image.png

 
Mae'r ysgol yn un Gymraeg ac mae'r ystod oedran o 3 - 11 mlwydd oed. Mae 90 o blant yn yr ysgol.

 The school is a Welsh Medium Primary School and the age range of the pupils is from 3 - 11 years old. There are 90 children in the school.
 
Pennaeth/Head Teacher:
Mrs Lynne Brier
Dirprwy Dros Dro/Temporary Deputy:
Mrs Karen Hopton
Cadeirydd y Llywodraethwyr/Chair of Governors:
​Mrs Janelle Carter-Jones
 
PQM - Fourth time (Welsh) copy.JPG eco - sgolion.png
                         

 
 
 
 
 
​​​