Home NPTLG HELP
NTPLG
nptlg Sign In nptlg
nptlg nptlg
 
 
Staff yr Ysgol / School Staff
 
Pennaeth / Head Teacher                                                           Dosbarth / Class
Mrs Lynne Brier
 
Athrawon / Teaching Staff
 
Miss Elena Jones (Bore/Morning)                     Meithrin / Derbyn - Nursery / Reception
Mrs Cathryn Owen                                            Blwyddyn 1 / 2 + Derbyn (prynhawn) / - Year 1 / 2 + Reception (p.m.)
Mrs Karen Hopton                                             Blwyddyn 3 / 4 - Year 3 / 4
Miss Catrin Abraham                                        Blwyddyn 5 / 6 - Year 5 / 6
 
 
Cynorthwywyr Dysgu/Teaching Assistants 
 
Mrs Lisa Morgan                                                Meithrin / Derbyn - Nursery / Reception
Mrs Kelly Williams                                              Blwyddyn 1 / 2 - Year 1 / 2
Mrs Julie Richards                                              Blwyddyn 3 / 4 - Year 3 / 4
 
 
Ysgrifenyddes/Secretary
 
Mrs Shân Rees
 
 
Cogyddes/Cook
 
Ms Melanie Fermandel
 
Cynorthwywraig y Gegin/Kitchen Assistant
 
Mrs Debbie Bennett
 
Gorychwylwyr Awr Ginio/Lunchtime Supervisors
 
Mrs Debbie Bennett
Mrs Elaine Carter
Miss Phillippa Jones
 
Gofalwraig a Glanhauwraig/Caretaker & Cleaner 
 
Miss Jackie Williams