Home NPTLG HELP
NTPLG
nptlg Sign In nptlg
nptlg nptlg
 
 

Pwyllgoru Ysgol / School Commitees

Croeso i dudalen Pwyllgor yr Ysgol

Yn Ysgol Gynradd Cwmllynfell mae gennym bwyllgorau sy'n cael ei rhedeg gan y disgyblion sy’n delio â materion yn ymwneud â: Cyngor yr Ysgol, Ysgolion Eco ac Ysgolion Iach. Nod y pwyllgor yw caniatáu pob plentyn yn yr ysgol i ennill y profiad o fod yn rhan o bwyllgor a rhoi llais iddynt wrth wneud penderfyniadau.

Sut ydyn yn penderfynu ar ein cynrycholwyr dosbarth?
Mae Pwyllgor yr Ysgol yn cael ei ethol yn ddemocrataidd ar ddechrau'r tymor ym mis Medi. Yn gyntaf rydyn  yn gofyn pwy a hoffai fod yn aelod o'r cyngor ac mae’i henwau yn cael eu rhoi ar bapur pleidleisio. Yna, mae gennym bleidlais gudd. Mae pob plentyn yn y dosbarth yn bleidleisiau ar gyfer ddau o blant maen nhw eisiau bod yn gynghorydd flwyddyn. Y ddau sydd â'r nifer fwyaf o bleidleisiau sy’n dod yn gynrychiolwyr dosbarth. 

 
Welcome to the School Committees Page

 

 

At Cwmllynfell Primary School we have 1 committees which is run by the pupils and deal with issues relating to: The School Council, Eco Schools and Healthy Schools. The aim of this committees is to allow every child at the school to gain the experience of being part of a committee and to give them a voice in the decision making.

How do we choose our class representatives? 
Our school Committee is democratically elected at the start of term in September. Firstly we ask who would like to be a member of the council and their names are put onto a ballot paper. Then we have a secret vote. Each child in the class votes for two children that they want to be year councilor. The two who have the most votes becomes the class representatives.

 

 

Pwyllgor yr Ysgol.png Ysgolion Iach.png Pwyllgor Eco.png

 

Cyngor yr Ysgol /

School Council

 

Bwyta'n iach /

Healthy Schools

 

Pwyllgor Eco /

 Eco Committee